Als kind ben ik altijd een dromer geweest, eigenwijs en ongeduldig. In de les opletten was niet mijn sterkste kant, maar als ik dan eens zelf wat mocht verzinnen en maken, dan ging ik ‘aan’. In mijn werk nu zie ik dat bij leerlingen gebeuren. Door onze kunstlessen krijgen kinderen de ruimte om zichzelf elke keer weer opnieuw te herontdekken en te laten zien. Als ras-optimist wil ik veel bereiken, mijn ideeën uitvoeren en andere mensen raken en vooruit helpen. Ik ben trots op PIONIER! Elke dag mag ik weer mooie ideeën verwezenlijken of bijdragen aan positieve veranderingen. Soms heel klein en persoonlijk en soms op grotere schaal, als we ruimte creeëren in het onderwijs voor kinderen die anders leren of net als ik eigenwijze dromers zijn.

Vanaf mijn tiende zat ik wekelijks met rode wangen van de concentratie op tekenles. Tegenwoordig teken ik als beeldend kunstenaar niet alleen met potlood en pen maar ook met schaduw. In mijn werk voor Kopa komen verschillende passies bij elkaar. Ik prijs me gelukkig dat ik door de projecten die we initiëren mijn blik op de grote lijn kan houden en toch ook met mijn handen in de klei sta. Dat ik het ene moment in een kring kleuters zit en diezelfde week met leerkrachten of beleidsmakers werk. Die veelzijdigheid, daar word ik blij van. Creativiteit gaat voor ons niet alleen over de mooiste tekening kunnen maken, het gaat over blikwisselingen, durven experimenteren en verbindingen leggen. Verbindingen tussen vakgebieden, talenten en mensen. Daar ga ik voor.

Als culturele omnivoor heb ik me altijd geïnteresseerd in alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Als tiener ging ik in mijn uppie naar het theater, omdat iedereen om mij heen dat toen nog stom vond. Voor mij is het minder interessant of kunst mooi of vernieuwend is, ik ben vooral geïnteresseerd in wat het met de  toeschouwer of beoefenaar van kunst doet. Hoe het kan inspireren, motiveren en samenbrengen.
Twee jaar geleden ben ik via Artshake in aanraking gekomen met Kopa als bewoner van De Saffier. Ik ben super blij dat ik het fantastische Kopa team mag komen versterken op kantoor.